Admissió d'alumnes 2019-20

ESO/BATXILLERAT

Documents:

Junt amb la sol·licitud s’hauran d’aportar els documents acreditatius de les circumstàncies al·legades corresponents als centres en què se sol·licita lloc escolar (vore BAREM)

També caldrà presentar DNI dels dos progenitors

Assistent d'admissió telemàtica d'educació secundària obligatòria i batxillerat

CICLES FORMATIUS

Disponible a l'assistent telemàtic a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.

 

Categoria: 
actualitat