Admissió i matrícula 2022-23

Una vegada publicades les llistes provisionals d'admesos podeu passar a recollir el sobre de matrícula en consergeria.

Els apartats aniran activant-se conforme arriben les dates indicades del tràmit.

ESO
Llistes Provisionals 5 de juliol
Reclamacions 7 de juliol
Listes Definitives 18 de juliol
Matrícula 19 de juliol Instruccions
 
BATXILLERAT
Llistes Provisionals 12 de juliol
Reclamacions 14 de juliol
Listes Definitives 22 de juliol
Matrícula 26 de juliol Instruccions
 
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Llistes Provisionals 6 de juliol
Reclamacions 6-8 de juliol
Listes Definitives 14 de juliol
Matrícula 18 de juliol Instruccions
 
FORMACIÓ PROFESSIONAL MITJÀ I SUPERIOR
Llistes Provisionals 11 de juliol

Reclamacions 11-13 de juliol
Listes Definitives 21 de juliol

Matrícula

22 de juliol (mitjà)

25 de juliol (superior)

 

LLISTA D'ESPERA, OFERTA PARCIAL* I FORA DE TERMINI

Si per qualsevol raó no has reañlitzat el procés d'admissió seguint els pasos anteriors però vols tindre una nova oportunitat amb nosaltres, pots omplir aquest formulari: amb ell et tindrem en compte!

 

*L’oferta formativa parcial oferirà mòduls professionals inclosos
en títols i associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals, així com mòduls de formació professio -
nals no associats a unitats de competència.

Oferta de places vacants (opció A), en els mòduls professionals
que s’imparteixen al centre, i en els quals han resultat llocs vacants
després del procediment d’admissió establit en l’Ordre 18/2016, d’1
de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regula l’accés, l’admissió i la matrícula per a l’alumnat
que curse ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació
ProfessionaL

 

Categoria: 
actualitat-secretaria