Anunci de calendari i informacions per al professorat nouvingut 2017-18

Es comunica a tot el professorat que a data d’ú de setembre estiga destinat a l’IES Almussafes el següent calendari d’inici de curs i informacions:

1 de setembre de 2017 

Presentació de credencial

4/5 de setembre de 2017

Reunió de departaments didàctics (hora a determinar)

6 de setembre de 2017

10 hores COCOPE (Sols caps de departament)

7 de setembre de 2017

10h Reunió de professorat nouvingut

12h Reunió de tutors amb coordinadors

8 de setembre de 2017

11h  Claustre d’inici de curs

11 de setembre de 2017

9h Jornada d’acollida

Per a contactar amb equip directiu i/o caps de departament/coordinadors

Per a consultar programacions i criteris

Per a consultar llibres de text:

 

DIRECTOR

 

 

Francesc Bastidas

 

Categoria: 
comunicacions