Aspectes pendents abans del començament del curs 2017-18

XARXALLIBRES I BANC DE LLIBRES

Nota: Només l'alumnat de nova participació. Termini de presentació de la sol·licitud: 29 de setembre de 2017, inclusívament. (ampliat termini)

Dates de devolució dels llibres

Si han participat a XarxaLlibres hauran de presentar junt al lot complet de llibres aquest

 • 4 i 5 de juliol de 2017: tots els alumnes d'ESO i FPB

Dotes aquelles famílies que no tornen els llibres i/o que estiguen en mal estat hauran de reposar el material que estiga en aquestes condicions (queden exclosos d’aquesta circumstància els workbooks i qualsevol material que no tinga un caràcter clarament reutilitzable). El no compliment d’aquest tràmit comportarà l’expulsió del banc de llibres i fins i tot, la incoació d’una reclamació per via administrativa de la quantia deguda

L'entrega als alumnes dels llibres del proper curs serà durant el mes de setembre.

LLISTAT DE LLIBRES 2017-18

El llistat de llibres per al curs vinent (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) es publicarà en aquesta web i al tauler d'anuncis del centre durant la darrera setmana de juny.

 

ADMISSIÓ D'ALUMNES (nous i propis de 4rt ESO que van a cursar batxillerat i Cicles Formatius)

 

ESO (1ESO a 4ESO)

 • 12 de juliol de 2017: llistes provisionals
 • 19 de juliol de 2017: llistes definitives
 • 19 de juliol de 2017: arreplega dels sobres de matrícula
 • 20 de juliol de 2017: matrícula dels alumnes admessos (1ESO a 4ESO) (9´30 a 11 hores)

Batxillerat

 • 12 de juliol de 2017: llistes provisionals
 • 19 de juliol de 2017: llistes definitives
 • 20 de juliol de 2017: arreplega dels sobres de matrícula i taxes
 • 24 de juliol de 2017: matrícula dels alumnes admessos (9´30 a 11 hores)

Cicles Formatius

 • 11 de juliol de 2017: llistes provisionals
 • 18 de juliol de 2017: llistes definitives
 • 19 de juliol de 2017: arreplega dels sobres de matrícula i taxes
 • 20 de juliol de 2017: matrícula dels alumnes admessos (9´30 a 11 hores): instal·lació i manteniment (GM) i  mecatrònica industrial (GS)
 • 21 de juliol de 2017: matrícula dels alumnes admessos (9´30 a 11 hores): gestió administrativa (GM)

HORARI DEL CENTRE EN ESTIU

L' horari especial del centre durant el mes de juliol i principis de setembre serà de 9 a 14 hores

El centre romandrà tancat entre el 1 i el 31 d'agost de 2017

JORNADA D'ACOLLIDA (11 DE SETEMBRE)

Categoria: 
comunicacions