Convocatòria de reunió de pares i mares: avaluació zero

Benvolgudes famílies,

Com cada any és habitual des del centre se’ls convoca a la reunió informativa que tindrà lloc el proper dilluns 23 d’octubre de 2017 a les 18:00 hores, a l’aula que estarà degudament senyalitzada i que trobaran en la comunicació escrita que els facilitaran en els fills/es

És molt important comptar amb la seua presència ja que aquesta reunió és una primera presa de contacte entre els respectius tutors i els pares/mares. Enguany continuem fent un important esforç en millorar l’atenció i la comunicació famílies-centre. Pensem és millor mantindre un constant treball de prevenció i planificació, vertebrat per una comunicació fluida, per a millorar el rendiment dels alumnes, el seu grau de satisfacció i la presa de decisions futures. A mode orientatiu, l'ordre del dia serà el següent:

 1. Presentació del tutor/a.
 2. Valoració general del grup
 3. Informacions,
 • Horari del grup i del centre.
 • Horari d’atenció a pares. Horari de tutoria.
 • Relació nominal del professorat.
 • Normes de convivència.
 • Drets i deures de l’alumnat. Decret 39/2008 de 4 d’abril.
 • Control de faltes de l’alumnat / ITACA FAMILIA
 • Criteris de qualificació.
 • Reclamació de notes
 • Calendari d’avaluacions i lliurament de notes
 • Alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors
 • Procediment de consulta del PEC

        4. Lliurament del tríptic de pares/mares
        5. Precs i preguntes

Aprofitant l’ocasió, els comunique que davant qualsevol consulta poden contactar directament amb el/la seu/a tutor/a al seu correu electrònic. Aquesta informació la trobaran a la nostra web:

Podran consultar la resta de correus del professorat a la web
Sense més, reba una molt cordial salutació.                                                            

Francesc Bastidas
Director del centre                                        

Categoria: 
comunicacions