Jornada d'acollida 2022-23: entrada esglaonada de les classes

Segons el calendari escolar aprovat pel govern valencià, el proper 12 de setembre de 2022 s'inicien les classes a tots els centres no universitaris de la Comunitat Valenciana.

La jornada d'acollida es farà de manera esglaonada i acumulativa (en el moment que comence un nivell, iniciarà les classes en horari normal a partir del dia següent), com ja va passar el darrer curs. Per això a continuació tenen el calendari amb les hores d'assistència al centre grup per grup i hora per hora, i importantíssim, el llistat d'alumnat per grup protegit segons normativa LOPD. 

NOTÍCIES REFERENTS AL FUNCIONAMENT DEL CURS

DATA COMUNICACIÓ CURS 22-23
07-09-2022 (LOPD)
07-09-2022
07-09-2022 (hi poden haver canvis)
08-09-2022

Recorden a més que segons la normativa que regula l'horari lectiu (ORDRE d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que s'estableixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments d'idiomes) durant el mes de setembre tindrem horari intensiu de 8 a 12:55 hores i de 8 a 14 hores per als majors, dilluns, dimarts i dijous, depenent del nivell educatiu.

En el cas de cicles formatius de grau superior les classes s'iniciaran a les 13:55 tenint durant els mes de setembre una duració de 45 minuts totes les seues classes (implicarà extensió calendari)

Per a rebre informació sobre el BUS, contacten amb AMPA

Categoria: 
actualitat