L'IES Almussafes seleccionat entre els 50 centres pilot dels Centres Digitals Col·laboratius

L'IES Almussafes ha sigut un dels 51 centres pilot seleccionats a tota la Comunitat Valenciana on s’ha d’implantar el nou model de Centre Digital Col·laboratiu a partir del mes de setembre .

El Centre Digital Col·laboratiu, CDC, és una de les actuacions clau del Pla Estratègic de Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat (GENDigital2025), dins de l'eix Educació Digital, i pretén vertebrar un conjunt d'accions que possibiliten la transformació del model educatiu valencià, dotant la comunitat de les eines tecnològiques necessàries per a l'adaptació de les persones a aquest canvi de paradigma digital.

La transformació del model educatiu és un procés de llarg recorregut que requereix habilitar totes les dimensions de l'educació, així com nous canals per a la relació entre els agents que conformen el sistema educatiu. El principal objectiu és evolucionar el sistema, a través de la creació d'un nou entorn virtual d'aprenentatge i col·laboració entre els docents, l'alumnat i les seues famílies i els equips directius, i assentar les competències digitals sota un model flexible i inclusiu.

Tot això, consolidat en infraestructures tecnològiques i eines de gestió consolidades que serviran de motor del canvi per a la posada en marxa del nou model de centre educatiu.

El Centre Digital Col·laboratiu se sustentarà en una sèrie de pilars tecnològics, amb possibilitats d'integració entre si i capaces de suportar centenars de milers d'usuaris a diferents nivells: centre, professorat i alumnat i famílies:

  • El sistema operatiu Lliurex, programari lliure, que continuarà sent el preferent per als centres educatius públics de la GVA.
  • La plataforma AULES, entorn virtual d'aprenentatge (EVA) de la GVA sobre Moodle
  • La plataforma Web Família, programari propietat de la GVA, com a eina de comunicació entre els centres o docents amb les famílies o l'alumnat.
  • Les pàgines webs de cada centre educatiu, PORTALEDU, desenvolupat sobre l'eina WordPress, programari lliure
  • La plataforma Office 365 de Microsoft controlada per la GVA, que complementa les anteriors, potencia l'ús de les TIC en els centres educatius, proporciona comptes de correu electrònic i fomenta el treball col·laboratiu tant a nivell de centre com entre professorat i alumnat.

Una vegada més l' IES Almussafes s'ha anticipat des del 2015 amb la tecnologia de Google Apps for Education, a l'ús de les TICS i el correu electrònic dins de les aules,  cosa què ha permés fer front al confinament pandèmic satisfactòriament al mateix nivell que altres centres privats i concertats, però també, per tal de ser  seleccionat per a un dels grans plans estratègics de la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport en l'ús de les noves tecnologies.

Categoria: 
actualitat