Publicada la resolució que regula les proves PAU 2017

Proves PAU

Des del centre vos comuniquem que ja ha eixit la RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la  universitat i la  determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i  de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics. Podeu accedir a ella

Pròximament se vos informarà de les reunions amb les famílies i alumnes que farem en breu per a informar-vos de totes les novetats i resoldre qualsevol dubte que vos puga sorgir. Farem dues reunions: una per als alumnes que estan cursant segon de batxillerat en el centre i una altra per als alumnes que estan cursant segon de cicles formatius i per als alumnes del nostre centre adscrit privat de la FORD.

 

Categoria: 
secretaria