S'han acabat les classes. Ara què?: calendari de dates i informacions a tindre en compte

Una de les principals preocupacions de les famílies quan s'acaben les classes són les dates i tràmits a realitzar. A continuació fiquem una guia ràpida de tràmits i dates a tindre en compte.

ACLARACIONS, REVISIONS I RECLAMACIONS DE NOTES

 • Del 19 al 21 de juny de 2017: aclaracions, revisions i reclamacions de notes. Ací tota la

DEVOLUCIÓ DE TAQUILLES

L'entrega als alumnes de les noves taquilles assignades per al proper curs serà durant el mes de setembre

XARXALLIBRES I BANC DE LLIBRES

Nota: Només l'alumnat de nova participació. Termini de presentació de la sol·licitud: 23 de juny de 2017, inclusívament. (ampliat termini)

Dates de devolució dels llibres

 

Si han participat a XarxaLlibres hauran de presentar junt al lot complet de llibres aquest

 • 4 i 5 de juliol de 2017: tots els alumnes d'ESO i FPB

Dotes aquelles famílies que no tornen els llibres i/o que estiguen en mal estat hauran de reposar el material que estiga en aquestes condicions (queden exclosos d’aquesta circumstància els workbooks i qualsevol material que no tinga un caràcter clarament reutilitzable). El no compliment d’aquest tràmit comportarà l’expulsió del banc de llibres i fins i tot, la incoació d’una reclamació per via administrativa de la quantia deguda

L'entrega als alumnes dels llibres del proper curs serà durant el mes de setembre.

El llistat de llibres per al curs vinent (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) es publicarà en aquesta web i al tauler d'anuncis del centre durant la darrera setmana de juny.

EXÀMENS DE PENDENTS I RECUPERACIONS (per a tots aquells amb assignatures pendents i suspeses)

MATRÍCULA

 • 19 de juny de 2017: matrícula de 2ESO per a aquells alumnes que han acabat 1ESO i que tenen entre 0 i 2 assignatures suspeses.
 • 20 de juny de 2017: matrícula de 3ESO per a aquells alumnes que han acabat 2ESO i que tenen entre 0 i 2 assignatures suspeses.
 • 21 de juny de 2017: matrícula de 4ESO per a aquells alumnes que han acabat 3ESO i que tenen entre 0 i 2 assignatures suspeses.
 • 22 de juny de 2017: matrícula de 2BAT per a aquells alumnes que han acabat 1BAT.
 • 23 de juny de 2017: matrícula de 2 FPB, 2 CFGM i 2 CFGS per a aquells alumnes que han acabat 1 FPB, 1CFGM i 1CFGS
 • 26-27 de juny de 2017: matrícula de 1ESO per a aquells alumnes que han acabat 6PRI al CEIP Pontet i CEIP Almassaf
 • La resta d'alumnes que han de fer els exàmens de pendents i recuperacions, pròximament publicarem el seu calendari de matrícula

ADMISSIÓ D'ALUMNES (nous i propis de 4rt ESO que van a cursar batxillerat i Cicles Formatius)

ESO i Batxillerat

 • 12 de juliol de 2017: llistes provissionals
 • 19 de juliol de 2017: llistes definitives
 • A partir del 19 de juliol de 2017: matrícula d'alumnes admessos (es publicarà pròximament calendari)

Cicles Formatius

 • 11 de juliol de 2017: llistes provissionals
 • 18 de juliol de 2017: llistes definitives
 • A partir del 18 de juliol de 2017: matrícula d'alumnes admessos (es publicarà pròximament calendari)
Categoria: 
comunicacions