Calendari del centre

ENTREGA DE NOTES

Els exàmens i avaluacions es realitzaran amb una antelació d’almenys quinze dies a la data de lliurament de notes que figura a la taula. Demanem que no es falte a classe en aquest període.

Primera avaluació

22 de desembre 2017

Segona avaluació

28 de març de 2018

Avaluació Final ordinària

  • 2n Batxillerat

  • 2n Cicles Formatius

  • ESO, 1r Bat. i Cicles

 

23 de maig de 2018

9 de març de 2018

18 de juny de 2018

Avaluació extraordinària

  • 2n Batxillerat i 2GS

  • ESO, 1r Bat. i Cicles

 

19 de juny de 2018

29 de juny de 2018

CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-18

Finalització de les classes: 20 de juny de 2018

Dies festius

12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 19 de març i 1 de maig

Festes locals

13 d’octubre, 7 de desembre, 30 d’abril 2018

Vacances de nadal

del 23 de desembre fins el 7 de gener (ambdós inclosos)

Vacances de pasqua

del 29 de març al 9 d’abril (ambdós inclosos)