Admissió i matrícula de Formació professional: FPB, grau mitjà i de grau superior

Nom del servici Calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2016-2017. AVÍS: El calendari d'admissió a Cicles Formatius i Programes Formatius de Qualificació Bàsica ja s'ha publicat.   Informació complementària - RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2016, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, en centros públicos y centros privados concertados no universitarios; en los programas formativos de Cualificación Básica financiados con fondos públicos, y en los ciclos de Formación Profesional Básica en institutos de Educación Secundaria y centros integrados públicos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, dirigidas a beneficiarios del Plan de empleo juvenil para el curso 2016-2017 (DOCV nº 7797, de 03/06/2016) Enllaços Fonts jurídiques i/o documentals Normativa - Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7797, de 03/06/2016). - Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2016-2017 (DOCV núm. 7797, de 03/06/2016) Llistat de normativa MÉS INFORMACIÓ Tenen més informació a l'apartat SECRETARIA >> Admissió d'alumnes o des d'
Categoria: 
secretaria