e-PEL

Es tracta d'un document en què els que estan aprenent o han aprés una llengua -ja siga en l'escola o fora de l'escola- poden registrar i relfexionar sobre el seu aprenentatge de llengües i experiències culturals. Alguns professor i professores del centre participen activament en aquest àmbit, de la qual cosa ja s'estan aprofitant els nostres alumnes.

El portfolio conté un passaport de llengües que el seu titular posa al dia amb regularitat.

El document també conté una biografia lingüística detallada que descriu l'experiència del titular en cada llengua i que està dissenyat per a guiar l'alumne en la planificació i avaluació dels progressos.

Finalment, hi ha un dossier amb exemples de treballs personals que es pot mantindre per a il·lustrar una de les competències lingüístiques.

Font: