Erasmus Plus

l Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2014.

El nou programa Erasmus + s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa comprén tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyança superior i formació de persones adultes.

Erasmus + integrarà els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i també els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Este nou programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.

El nostre projecte és un projecte de mobilitat d'alumnat de cicles formatius de FP de les rames d'informàtica i Comunicaciones i d'hostelería i Turisme. Els països de destí són Dinamarca, Irlanda, Italia i Portugal. 

Entre les institucions del consorci que participen en aquest projecte està l' IES Almussafes. Aquesta és una important aposta de l' IES Almussafes per tal d'adaptar-se a un nou fenomen d'un món cada vegada més globalitzat i on la mobilitat per tot arreu d' Europa, és cada vegada més necessària. Creguem que amb aquesta experiència, els nostres alumnes de cicles formatius podran afrontar amb més garanties un futur laboral cada vegada més exigent. Des del curs 2015-16 com a experiència experimental hem començat a impartir diversos mòduls de grau superior amb l' anglés com a llengua vehicular. La nostra intenció: millorar la competència lingüística dels nostres alumnes.