Escola de Pares i Mares

La funció de pares és el treball més gratificant i enriquidor que hi ha, però també el més difícil i compromés. Abordar-lo amb responsabilitat requerix compromís i preparació. Este programa: PRETEN
  • Oferir a les mares i als pares informació, assessorament i coneixements bàsics sobre temes relacionats amb l'educació i formació dels seus fills, amb l'objectiu de proporcionar-los una major capacitació per a exercir la seua funció.
  • Facilitar més recursos educatius i formatius per a promoure en els seus fills: actituds, valors i habilitats personals i socials sanes que els permeten afrontar, de manera responsable, la realitat de la seua vida.
  • Promoure l'intercanvi enriquidor d'experiències entre les mares i els pares.