Manuals

 (Model Unificat Lectiu d’Activitats no Presencials) 


INSTRUCCIONS D'ACCÉS

Tràmit Document Instruccions
Una vegada plenat, enviar escanetjat o fotografia al correu secretaria [at] iesalmussafes.org

Primer accés per a l'alumnat:

Per a l'alumnat, el nom d'usuari coincideix amb el NIA i la contrasenya són les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides de la data de naixement, en format DDMMAA. Per exemple, una alumna nascuda el 18 d'octubre de 2003 de nom Laura Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003

Una vegada dins comproven correu electrònic

S'accedeix des d'aquest

Per a accedir cal fer el mateix que en qualsevol correu gmail. L'usuari són les cinc primeres lletres del nom, i les tres de cada cognom. És a dir, per a Raquel Dominguez Escribano raquedomesc [at] iesalmussafes.org

Per a la contrasenya tenen diferents sistemes de recuperació amb l'opció que dona la pròpia plataforma. Si una vegada fets tots els pasos continuen amb dificultatspoden enviar correu a sai [at] iesalmussafes.org

MANUALS DE FUNCIONAMENT

APLICACIÓ BREU COMENTARI ACCÉS A MANUAL I/O ENLLAÇ
ITACA FAMILIA 2

Web Família és la des de la que els pares o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la , ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

HANGOUTS és una aplicació de Google que tenim inclosa al nostre pack G-Suite i que es podria considerar una eina similar a skype, etc... Es poden fer videoconferències individuals o en grups
AULES es tracta d'una modificació de moodle oficial realitzada per la Conselleria i que agafa directament les dades des d' ITACA (no cal que se vos configure res perquè encara que està "tancat" ofereix una possibilitat de treball en poc de temps i sense molt d'esforç.

MOODLE similar a l'espai AULES, és un moodle autogestionat pel centre
DRIVE és com una carpeta compartida en la qual es poden afegir usuaris amb correus @ . És molt senzilla però a la vegada pràctica
CLASSROOM aplicació alternativa a moodle i aules,te algunes de les seues funcionalitats però tal volta poden ser suficients si no voleu emprar un moodle. La tenim inclosa al pack de G-suite que tenim al centre.

| RadicalBarbatilo.blogspot.com (Molt recomanat)

AJUDA

Suport d'accés a les plataformes i ajuda

Poden enviar la seua consulta i incidència a sai [at] iesalmussafes.org