Organigrama

EQUIP DIRECTIU

 • Director: Francesc Bastidas (f.bastidas [at] iesalmussafes.org)
 • Vicedirectora: Conxa Belda (c.belda [at] iesalmussafes.org)
 • Cap d' Estudis ESO i Batxillerat: Joan Carles Orts (jc.orts [at] iesalmussafes.org)
 • Cap d' Estudis Cicles Formatius: Juan Carlos Mortes (jc.mortes [at] iesalmussafes.org)
 • Secretària: Laura Alcañíz (l.alcaniz [at] iesalmussafes.org)
 • Orientadora del centre: Cinta Pla (c.pla [at] iesalmussafes.org)

COORDINACIONS

 • Coordinació de Secundària, Convivència i Dinamització: Clara Grau (c.grau [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Batxillerat: Isolina García (i.garcia [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Biblioteca: Àlan Greus (a.greus [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Pràctiques i Formació Professional Dual: Amparo Simó (ma.simo [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació d' Extraescolars: Pilar Sendra (p.sendra [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Qualitat i Formació del Professorat: Francisco Blasco (f.blasco [at] iesalmusafes.org)
 • Coordinació de Pàgina Web, Promoció i Publicitat: Francesc Bastidas (f.bastidas [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació del Pla de Foment Lector: Isolina García (i.garcia [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinador Transició Primària i Secundària: Joan Carles Orts (jc.orts [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Violència de Gènere: Maite Montalvá (m.montalva [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació TIC: Francesc Bastidas (f.bastidas [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació ERASMUS PLUS i e-PEL: Raquel García (r.garcia [at] iesalmussafes.org)

CAPS DE DEPARTAMENT

RAQUEL GARCIA r.garcia [at] iesalmussafes.org ADM
PILAR SENDRA p.sendra [at] iesalmussafes.org ANG
CARMEN RODRIGO c.rodrigo [at] iesalmussafes.org BG
ISOLINA GARCIA i.garcia [at] iesalmussafes.org CLL
MARI CARMEN SANZ mc.sanz [at] iesalmussafes.org CSGH
DOLORES FERRANDO d.ferrando [at] iesalmussafes.org CUC
ENRIC POBLADOR e.poblador [at] iesalmussafes.org DIB
RUBEN CESAR COHEN r.cohen [at] iesalmussafes.org EF
FRANCISCO J. LLACER f.llacer [at] iesalmussafes.org FIL
ARACELI TRESCOLI a.trescoli [at] iesalmussafes.org FOL
MARIA SOLEDAD GALAN s.galan [at] iesalmussafes.org FQ
ESTELLE PLAZA e.plaza [at] iesalmussafes.org FR
FRANCISCA DE ASIS RUIZ f.ruiz [at] iesalmussafes.org INF
MARIA SOLEDAD PARRA m.parra [at] iesalmussafes.org M
FERNANDO SOLER f.soler [at] iesalmussafes.org MAN
FRANCISCO REINES f.reines [at] iesalmussafes.org MUS
MARIA CINTA PLA c.pla [at] iesalmussafes.org ORI
RAMON PERPIÑA r.perpina [at] iesalmussafes.org REL
Mª TERESA MONTALVA m.montalva [at] iesalmussafes.org TEC
ALAN GREUS a.greus [at] iesalmussafes.org VLL