Admissió

DARRERA ACTUALITZACIÓ 21 de Maig de 2019
 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D'acord amb això, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

Tota aquesta normativa, així com les resolucins on s'estableixen els calendaris i els procediments per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar 2019-2020, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

 

CENTRES ADSCRITS PRIMÀRIA

 

DOCUMENTS DE LES XARRADES DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES I D'ORIENTACIÓ

Horari Tema Documents de la sessió

10:00-11:00

Benvinguda i presentació general del centre

11:00-11:45

Itineraris formatius de 3rt ESO: presentació i orientació

11:45-12:30

 

Itineraris formatius de 4rt ESO: presentació i orientació

 

12:30-13:30

Presentació de l'oferta de batxillerat i cicles formatius

ASSISTENT TELEMÀTIC DE PREMATRÍCULA 1ESO

CITA PRÈVIA PER A VISITA O MÉS INFORMACIÓ

Poden enviar un corrreu electrònic a direccio [at] iesalmussafes.org

Assistent d'admissió telemàtica d'educació secundària obligatòria i batxillerat


ESO I BATXILLERAT

Sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2019/2020

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Annexos d'aquesta resolució:

 

Formació Professional

 

Altres aspectes normatius comuns a tots els ensenyaments

 • Observacions sobre homologació o convalidació d'estudis realitzats en l'estranger:

Quan un ciutadà desitge una homologació o convalidació d'estudis realitzats a l'estranger, que és competència exclusiva de l'Estat, ho sol·licitarà en la Delegació o Subdelegació del Govern. Aqueix certificat tant sols tindrà un únic efecte, el servir per al procés d'admissió en ensenyaments post-obligatoris o universitaris, ja que l'homologació o convalidació li'l serà proporcionada pel Ministeri competent en matèria d'Educació.

Prioritats d'admissió.

Compensació educativa


 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Assistent telemàtic

Admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2019-2020

Notes de tall en el procés d'admissió del curs 2018/19

Provincia d'Alacant

 Província de Castelló

Provincia de València

Normativa

 • , de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2019-2020. (DOGV núm. 8522 de 04.04.2019)

 • , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm 7797 de 03.06.2016).
 • , de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8303, de 25/05/18).

 • , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publiquen els annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica. (DOGV núm. 8272 de 12.04.2018)

 • , de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV de 03.04.2018)
 • , de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm 8023 de 20.04.2017).
 • , de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2018, corresponent a resultats esportius de l'any 2017. (DOGV núm. 8273 de 13.04.2018)

 • , de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, de modificació de la Resolució de 29 de març de 2018, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2018, corresponent als resultats de l'any 2017.

 •  per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats

 

Oferta Parcial (Programa de  Enriquiment Competencial del IES Almussafes)

EL TERMINI D'ADMISSIÓ PER A TOTES LES MODALITATS DE FP QUE OFERTA L'INSTITUT ES DEL 16 AL 29 DE MAIG DE 2019: 

 • FP Bàsica i cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior fent ús previ de l’assistent telemàtic disponible en una vegada impresa la sol·licitud presentar junt a la documentació corresponent en la secretaria de l'institut de la primera opció.

 • FP oferta PARCIAL directament en la secretaria de l'institut. Per accedir a la sol·licitud i la informació de la documentació corresponent, entrar en el mòdul corresponent d'esta web (està també dalt en Oferta Parcial)

IMPORTANT: Tota persona participant en el procediment d'admissió aportarà la documentació ORIGINAL i 2 CÒPIES dels documents presentats