Proves d'accés a Cicles Formatius 2021

Presentació

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

És molt recomanable que dediqueu uns minuts a llegir la guia que hem elaborat per a guiar-vos al procediment. 

(teniu pas a pas el que heu de fer per a la inscripció) I 
 (material complementari per a guiar-vos al procediment)
 
ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE COMISSIÓ
Nomenament de comissió avaluadora  

 

LLISTATS D'ADMESOS DEFINITIU
ADMESOS PROVES GRAU MITJÀ  (amb exempcions)
ADMESOS PROVES GRAU SUPERIOR Humanistic (amb exempcions)
ADMESOS PROVES GRAU SUPERIOR  Cientific ( amb exempcions)

 

HORARI DE LES PROVES

horari.png

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS
Qualificacions DEFINITIVES GRAU MITJÀ           
Qualificacions DEFINITIVES GRAU SUPERIOR    

 

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID19 (DIA DE LES PROVES)

 • Dur a les proves el material necessari perquè no és recomanable compartir-lo i màscara higiènica.

 • Ús obligatori de màscara higiènica dins del centre.

 • Intentar mantindre la distància interpersonal de 2 metres.

 • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a un poal de fem preferentment amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

 • Tots els i les aspirants portaran màscara durant la realització de les proves excepte en aquells exercicis en els quals aquesta no permeta la realització òptima d'aquest.

 • Dins l’aula se disposarà de gel hidroalcohòlic i es netejaran les mans a l’entrada a l’aula.

 • Respectar les rutes senyalitzades d’entrada i eixida.

 • Als descansos entre proves no es pot romandre dins del centre, cal anar als llocs oberts senyalitzats.

 • Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons.

Orientacions i models d'exàmens

Exemplificacions

Podreu accedir als models de tots els exàmens des d'

Calendari de les proves 2021

1. Inscripció: del 22 al 31 de març
2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d'abril
3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 28 d'abril
4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 28 al 30 d'abril
5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 6 de maig
6. Realització prova d'accés a grau mitjà: 24 y 25 de maig
7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 31 de maig
8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 1 al 2 de juny
9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària: del 22 de maig al 2 de juny
10. Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova: 4 de juny

 

*La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució.
 

Recordeu que el correu de contacte amb nosaltres per a les proves d'accés és proves_cf [at] iesalmussafes.org

Al telèfon del centre també vos atendrem: 96171 91 05 de 9 a 13 hores


Es pot consultar el correu electrónic dels centres aquí: 

Oferta IES Almussafes

Teniu més informació a