2016-17

Publicada la resolució que regula les proves PAU 2017

Des del centre vos comuniquem que ja ha eixit la RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la  universitat i la  determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de

Aclariment sobre #XarxaLlibres i compra de manuals

Davant les consultes formulades sobre què passa amb els llibres que no són subvencionats per , els comentem que el centre sols es pot fer responsable dels materials que amb la partida concedida per la Direcció General de Centres i Personal Docent es poden comprar, ja que el cost total de la despesa és inassolible pel centre, tenint en compte que tenim molts manuals amb més de sis anys i en condicions molts d'ells que

Llibres de text subvencionats per #XarxaLlibres

A continuació tenen un llistat amb els llibres de text que el centre adquirirà una vegada es resolga  el procediment de d'adjudicació de subministrament de llibres de text 1/2016 per al programa :


1r ESO

  • LLENGUA I LITERATURA

     

2n ESO

  • LLENGUA I LITERATURA
  • LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA
  • GEOGRAFIA I HISTÒRIA

     

Documents lliurats amb els butlletins de notes dels seus/es fills/es

Benvolguts pares, benvolgudes mares,

Hui hem lliurat els butlletins de notes a tots aquells alumnes que han portat correctament signades les autoritzacions per tal d'arreplegar-les. Amb el butlletí de notes hem lliurat la següent documentació complementària:

ALUMNES  AMB TOTES LES ASSIGNATURES APROVADES

Publicat hui al DOCV el decret d'admissió que regularà el procediment del proper curs

Huí s'ha publicat al diari oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Pàgines

Subscriure a 2016-17