grau mitja

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà 2016

Nom del tràmit Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Objecte del tràmit Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyances de grau mitjà i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova. Requeriments Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2016. Taxes Taxes 2016: Ordinària: 6,42 euros Família nombrosa general: 3,21 euros
Subscriure a grau mitja