matricula

Admissió i matrícula 2023-24

PER AL PROCÉS D'ADMISSIÓ LA MATRÍCULA SERÀ PRESENCIAL

Una vegada publicades les llistes provisionals d'admesos podeu passar a recollir el SOBRE DE MATRÍCULA EN CONSERGERÍA.

Els apartats aniran activant-se a mesura que arriben les dates indicades del tràmit.

Oberta la matrícula oferta parcial Robòtica Industrial

Oberta la matrícula del mòdul de robòtica industrial en modalitat parcial fins al 15 de març.

Enguany com a novetat es farà en calendari intensiu entre març i juny. La teoria es farà sempre en horari de vesprada i les pràctiques en horari de matí o vesprada segons la voluntat de l'alumnat.

Aquesta modalitat flexible permet a les persones que no poden fer front al cicle complet la possibilitat d'ampliar i/o complementar coneixements realitzant mòduls solts del seu interés i compatibles amb l'activitat laboral o amb altres activitats.

Subscriure a matricula