pendents

Publicació dates convocatòria ordinària de pendents: curs 2017-18

Per la present es fa públic el calendari d'exàmens pendents i es convoca a tot l'alumnat que tinga assignatures no superades de cursos anteriors a què es fiquen en contacte amb les persones responsables de cada matèria per tal d'afrontar amb garanties les proves de recuperació. Les proves seran entre el 10 i el 13 d'abril de 2018.

Calendari d'exàmens pendents d' ESO i BAT

Els comuniquem que ja s'ha fet públic el calendari d'exàmens de pendents per als propers dies 25 i 26 de juny per al Segon de Batxillerat; i  29 i 30 de juny per a l' ESO i primer de Batxillerat. Poden consultar el calendari complet clicant al nivell/etapa:
  • . Lliurament de notes: 3 de juliol de 2015
Subscriure a pendents