prova accés

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior

Es tracta del procediments d'accés i admissió de l'alumnat que desitge cursar cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny durant el curs acadèmic 2018-2019 a la Comunitat Valenciana.

Requeriments

SENSE REQUISITS ACADÈMICS

Subscriure a prova accés