Darreres notícies i anuncis

Curs d'especialització en FABRICACIÓ ADDITIVA

La competència general d'aquest curs d'especialització consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de fabricació additiva mitjançant l'ús d'impressió 3D, supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa d'aquests projectes, així com prendre decisions d'implementació en el desenvolupament de productes d'empresa (auxiliars o finalistes) respectant criteris de qualitat, disseny, seguretat i respecte al medi ambient.

Admissió i matrícula 2023-24

Comença el procés d'admissió telemàtica de cicles formatius per al pròxim curs. Aquest tràmit l'ha de fer tot l'alumnat que passe a Cicles Formatius, encara que no canvie de centre, i també l'alumnat que vulga canviar de centre. Del 22 fins al 30 de maig. Sol·licituds i més informació: telematricula.es

Tenen tota la informació a 

Informació útil famílies CEIP Pontet i CEIP Almassaf

Oferim a les famílies un apartat a la nostra web on podran consultar totes les novetats i anuncis que realitzem des del centre per tal d'estar informats. La nostra voluntat a falta de concretar amb els centres és fer:

Admissió al curs de Robòtica Industrial 22-23

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i Electrónica (GRAU SUPERIOR)

MÒDUL PROFESSIONAL DE ROBÒTICA INDUSTRIAL (codi 0966) en modalitat parcial
 

Este mòdul professional conté la formació necessària per a desenvolupar el control seqüencial en sistemes de moviment i robòtica industrial:

Oferta flexibilització de titulacions (oferta parcial)

NOVETAT!!!

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de les empreses i augmentar l'oportunitat d'inserció al mercat laboral del nostre alumnat s'incorporen els seguents mòduls nous en modalitat parcial:

0622. Transport internacional de mercaderies

0627. Gestió administrativa del comerç internacional

0649. Ofimàtica i procés de la informació

0007. Interpretació gràfica

0002. Mecanitzat per  contro numèric (CNC)

0161. Fabricació assistida per ordinador (CAM)

Resolució de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional 2021-2022

Puiblicada la resolució provissional de la RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022. 

Pàgines