Sol·licitud de certificat acadèmic

INFORMACIÓ DE LA TRAMITACIÓ
Per a què? L'alumnat o els seus representants legals tenen dret a demanar un certificat acadèmic de les notes.
Quan?

Quan finalitza la seva etapa educativa, o en el moment que  el necesiten.

 

Com? 
  • Per correu electrònic a 46022609.secretaria [at] edu.gva.es (signat digitalment)
  • Presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14
Document

Entregar els següents  documents emplenats i signats

Per als estudis postobligatoris; BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS cal pagar taxes administratives.

-  ( Marqueu TAXA PER CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES.)

-REBUT PAGAMENT

 

 

Els Certificats Acadèmics s'han de demanar en la secretaria del centre.