Sol·licitud de títol

INFORMACIÓ DE LA TRAMITACIÓ
Per a què? Al finalitzar els estudis o etapa, cal demanar el títol
Quan? Al finalitzar els estudis o etapa
Com? 
  • Per correu electrònic a 46022609.secretaria [at] edu.gva.es (signat digitalment)
  • Presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14
Document

Entregar els següents  documents emplenats i signats

-

- ( Marqueu TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS. Seleccioneu Instituts de València. Marqueu Títol de Tècnic per a Grau mitjà, Títol de Tècnic Superior per a Grau Superior.)

- REBUT DE PAGAMENT