formació professional

Admissió i matrícula 2023-24

PER AL PROCÉS D'ADMISSIÓ LA MATRÍCULA SERÀ PRESENCIAL

Una vegada publicades les llistes provisionals d'admesos podeu passar a recollir el SOBRE DE MATRÍCULA EN CONSERGERÍA.

Els apartats aniran activant-se a mesura que arriben les dates indicades del tràmit.

Informació sobre la crisi COVID19 (actualitzada 12-05-20)

A continuació tenen tots els comunicats oficials per part del centre i emesos per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el Ministeri de Sanitat als seus canals oficials. Insistim en la necessitat de recórrer sempre a fonts oficials i evitar la distribució de rumors o informacions que no siguen verídiques i contrastades.

Publicació del RD 463/2020 i FCT i DUAL -Comunicació núm 1- / Publicación del RD 463/2020 y FCT y DUAL -Comunicación núm 1-

Publicat el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, i amb les instruccions que a hores d’ara tenim, sols s’han decretat en les Instruccions núm 3 de la Secretaria Autonòmica d’ Educació i Formació Professional al seu article Quart què:

Quart. Se suspenen les pràctiques en centres sanitaris de l’alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

L'IES Almussafes, pioner en els centres integrals de formació professional

Hui hem rebut la resolució del Director General de Formació Professional autoritzant-nos a impartir formació professional per a l’ocupació. Una molt bona notícia per a tot l’equip humà del centre que estem treballant en aquesta línia, atenent que aquests ensenyaments estaven limitats fins ara als centres integrats de formació professional (CIFP) com el de Silla, Catarroja o Alzira, i que ara s’obriran a un xicotet grup de centres ordinaris com el nostre. Sens dubte, un pas més cap a un centre referent de la formació professional.

Subscriure a formació professional